GROWTH DRIVEN DESIGN

Funktionell hemsidedesign

I stället för att hamna i utdragna och kostsamma processer för att skapa en ny hemsida vartannat år ligger framtiden i stället i GDD:s cykliska tänk. Utvecklingen har sin grund i analys av prospects, leads och kunders rörelser på hemsidan.

Marknadsaktiviteternas cykler baseras på realtidsanalyser och återspeglas i hemsidans innehåll och genom aktiviteter hos alla organisationens avdelningar. 

Vi skapar webplatser baserat på faktiskt beteende hos dina målgrupper – inte utifrån trender inom form, tilltal och teknik. Vi ser till att alla dina kunder möts av ett budskap som engagerar dem och som inspirerar dem till att fortsätta den kundresa du skapat i syfte att generera avslut.
Arbeta